پاور پوینت فصل 4 دستگاه عصبی  علوم. دانلودتاريخ : دوشنبه 1393/08/26 | 22:29 | نویسنده : حجت الله مفید |
پاسخنامه فکر کنید کتاب علوم     هشتم.  دانلودتاريخ : جمعه 1393/07/04 | 13:58 | نویسنده : حجت الله مفید |
ده نقطه ازنقاط دیدنی دنیا . دانلودتاريخ : شنبه 1393/05/25 | 0:28 | نویسنده : حجت الله مفید |
ازمایش سیخ کباب در بادکنک. دانلودتاريخ : پنجشنبه 1393/05/23 | 12:52 | نویسنده : حجت الله مفید |
10انسان عجیب دنیا.  دانلودتاريخ : پنجشنبه 1393/05/23 | 12:38 | نویسنده : حجت الله مفید |
فایل علوم  هفتم همرا ه باتغییرات .   دانلودتاريخ : سه شنبه 1393/04/31 | 15:43 | نویسنده : حجت الله مفید |
آزمون فیزیک نوبت پایانی هنرستان پوریا ولی خرداد ماه 93   .   دانلودتاريخ : سه شنبه 1393/03/20 | 0:49 | نویسنده : حجت الله مفید |
امتحان علوم تجربی پایه هفتم  دبیرستان شاهد خیبر اردیبهشت 93

 

                                       دانلودتاريخ : چهارشنبه 1393/03/14 | 14:46 | نویسنده : حجت الله مفید |
پیش نویس کتاب علوم تجربی دوره متوسطه اول پایه هشتم

                 دانلودتاريخ : پنجشنبه 1393/02/04 | 22:18 | نویسنده : حجت الله مفید |
پاورپوینت فصل پانزدهم تبادل مواد با محیط علوم هفتم       دانلودتاريخ : چهارشنبه 1393/01/20 | 20:26 | نویسنده : حجت الله مفید |